Usługi Informatyczne

ME-KOMP istnieje od 2003 roku. Początkowo, w latach 2003 – 2007, jego działalność ograniczała się do wykonywania usług informatycznych, takich jak:

  • doradztwo,
  • oprogramowanie,
  • zarządzanie urządzeniami informatycznymi,
  • przetwarzanie danych,
  • przygotowywanie materiałów dla potrzeb telewizji.
-->