Sen. Perspektywa multidyscyplinarna

 

SEN. PERSPEKTYWA MULTIDYSCYPLINARNA
Redakcja: Andrew Green, Alex Westcombe, Ved Varma
Słowo wstępne: Prof. David Nutt
Warszawa 2018
Cena: 31,50 PLN

 

Spis Treści:

Słowo wstępne - David Nutt, Profesor Neuropsychofarma¬kologii, Imperial College London, UK

Przedmowa

Rozdział 1. WPROWADZENIE. UNIWERSYTET SNU - Andrew Green, Alex Westcombe

Rozdział 2. NAUKA O ŚNIE. CZYM JEST SEN, CO SIĘ WTEDY DZIEJE I DLACZEGO TO ROBIMY? - Louise M. Paterson

Rozdział 3. CHRONOBIOLOGIA. RYTMY BIOLOGICZNE , WPŁYWAJĄCE NA SEN - Katharine Wulff

Rozdział 4. KULTURY SNU Brigitte Steger

Rozdział 5. ANTROPOLOGIA MEDYCYNY A SEN DZIECKA. NIEZGODNOŚĆ MIĘDZY ZACHODNIM STYLEM ŻYCIA A FIZJOLOGIĄ SNU - Caroline H. D. Jones, Helen L. Bali

Rozdział 6. SOCJOLOGICZNE ASPEKTY SNU - Robert Meadows

Rozdział 7. KWESTIA RÓWNOWAGI: RELACJA MIĘDZY CODZIENNĄ PRACĄ A SNEM - Andrew Green

Rozdział 8. REJESTRACJA I ILOŚCIOWA ANALIZA SNU – Nigel Hudson

Rozdział 9. PRZERYWANY SEN; ZABURZENIA SNU – Jane Hicks, Andrew Green

Rozdział 10. SEN I PSYCHIATRIA - Dietmar Hank, Jane Hicks, Sue Wilson

Rozdział 11. ŚRODKI FARMAKOLOGICZNE A SEN – Sue Wilson

Rozdział 12. ZMĘCZENIE ZBYT WIELKIE BY ZASNĄĆ – Alex Westcombe, Hazel O'Dowd

Rozdział 13. POSTAWY WOBEC SNU W RELIGIACH ŚWIATA – Stephen Jacobs

Rozdział 14. TA SŁODKA SECESJA: SEN I BEZSENNOŚĆ W ZACHODNIEJ LITERATURZE – Lee Scrivner

Rozdział 15. PO PROSTU SEN - Andrew Green

Indeks nazwisk

Indeks rzeczowy

 

-->