Skuteczność Psychoterapii

 

Lilianna Engel
Skuteczność psychoterapii
978-83-931265-3-8
Wydanie pierwsze. Warszawa, 2017
MEKOMP
Oprawa: miękka
Liczba stron: 212
Cena: 31,50 PLNLilianna Engel – Doktor nauk medycznych, psycholog kliniczny I i II stopnia.

   Posiada certyfikaty: psychoterapeuty i superwizora psychoterapii Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Także certyfikat lidera Grup Balinta Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego, certyfikat prowadzenia terapii pacjentów chorych psychosomatycznie w zespole terapeutycznym Sekcji Medycyny Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz certyfikat ds. szkoleń, trenera grupowych treningów psychologicznych.
     

Wieloletni pracownik Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie: Kliniki Nerwic pod kierownictwem prof. Stefana Ledera i prof. Marii Siwiak-Kobayashi oraz Przychodni Przyklinicznej IPiN.

Jako kierownik naukowy prowadziła w IPiN szkolenia z zakresu psychoterapii. W latach 2003-2007 przewodnicząca Filii Warszawskiej Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową i par, terapię własną i superwizję osób szkolących się w psychoterapii. Autorka badań nad skutecznością psychoterapii pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i związanymi ze stresem. Współredaktorka, autorka kilku rozdziałów podręcznika „GRUPOWY TRENING BALINTOWSKI (teoria i zastosowanie)” przetłumaczonego na język angielski i ukraiński.

 

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ PIERWSZY

Co się zmienia w efekcie psychoterapii i jak to mierzyć?

1. Obszary funkcjonowania i cechy, w których oczekiwano zmian
2. Cel pracy, pytania badawcze i hipotezy
3. Badane zmienne i narzędzia badawcze
3.1. Zmienne zależne i narzędzia pomiaru
3.2. Zmienne niezależne i narzędzia pomiaru
4. Opis narzędzi badawczych
4.1. Kwestionariusz Objawowy „O”
4.2. Test Sortowania Kart z Wisconsin (Wisconsin Card Sorting Test - R.K. Heaton)
4.3. Lista Przymiotnikowa ACL (Adjective Check List - Harrison G. Gough, Alfred B. Heilbrun)
4.4. Test Osobowości 16 PF (R.B. Cattell)
4.5. Kwestionariusz Osobowości Nerwicowej KON-2006
4.6. Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS
4.7. Kwestionariusz - Stopień Rozwiązania Życiowych Sytuacji Problemowych
4.8. Kwestionariusz Anamneza

ROZDZIAŁ DRUGI

Osoby badane, procedura badania i metody statystyczne

1. Informacje o osobach badanych
1.1. Dane socjodemograficzne osób badanych
2. Dane kliniczne osób badanych
2.1. Czy porównywane grupy pacjentów różniły się przed badaniami

ROZDZIAŁ TRZECI

Wyniki

1. Czy nastąpiły zmiany w mózgu w efekcie neuroplastyczności?
2. Czy nastąpiła poprawa objawowa?
3. Czy uzyskano zmianę nasilenia nerwicowych cech osobowości?
4. Czy nastąpiła zmiana funkcjonowania społecznego?
5. Czy nastąpiły zmiany w rozwiązywaniu życiowych sytuacji problemowych?
6. Czy efekty leczenia są trwałe i utrzymują się rok po zakończeniu leczenia?
7. Czy u osób leczonych psychoterapią indywidualną i grupową występują różnice w uzyskanych efektach leczenia?

ROZDZIAŁ CZWARTY

Czy hipotezy badawcze potwierdziły się

1. Porównanie poziomu nasilenia objawów nerwicowych
2. Porównanie poziomu nasilenia nerwicowych cech osobowości
3. Porównanie poziomu funkcjonowania społecznego
4. Różnice w rozwiązywaniu życiowych sytuacji problemowych
5. Czy poprawa utrzymuje się rok po zakończeniu leczenia
5.1. Nasilenie objawów nerwicowych bezpośrednio po zakończeniu leczenia i po roku
5.2. Zmiany w funkcjonowaniu społecznym bezpośrednio po zakończeniu leczenia i po roku
5.3. Zmiany w stopniu rozwiązywania życiowych sytuacji problemowych bezpośrednio po zakończeniu terapii i po roku
6. Czy u osób leczonych psychoterapią indywidualną i grupową występują inne mechanizmy oraz zmiany w badanych zmiennych
6.1. Porównanie zmian w nasileniu objawów po terapii grupowej i indywidualnej
6.2. Porównanie zmian w nasileniu nerwicowych cech osobowości
6.3. Zmiany w funkcjonowaniu społecznym
6.4. Zmiany w rozwiązywaniu życiowych sytuacji problemowych
7. Z jakimi mechanizmami i czynnikami związana jest poprawa objawowa u pacjentów

ROZDZIAŁ PIĄTY

Podsumowanie wyników. Wnioski

PIŚMIENNICTWO
INDEKS NAZWISK
INDEKS RZECZOWY
STRESZCZENIE

 

-->