Muzyka Mową Dźwięków - Dialog Muzyczny

 

Nikolaus Harnoncourt
MUZYKA MOWĄ DŹWIĘKÓW
DIALOG MUZYCZNY

Tłumaczenie: Magdalena Czajka.
Redakcja: Ludwik Erhardt.
Wydanie pierwsze. Rok 2011.
Oprawa miękka. Liczba stron 440.
Cena: 99,75 PLN.

 

Spis rzeczy

MUZYKA MOWĄ DŹWIĘKÓW

I. PODSTAWOWE ZASADY MUZYKI I WYKONAWSTWA

 • Muzyka w naszym życiu
 • O interpretacji muzyki przeszłości
 • Rozumienie muzyki i kształcenie muzyczne
 • Problemy notacji.
 • Artykulacja
 • Tempo
 • Systemy dźwiękowe i intonacja
 • Muzyka i brzmienie
 • Dawne instrumenty – tak czy nie?
 • Rekonstruowanie oryginalnych warunków brzmieniowych w studio
 • Priorytety, czyli hierarchia różnych aspektów

II. INSTRUMENTARIUM I MOWA DŹWIĘKÓW

 • Wiola da brazzo i wiola da gamba
 • Skrzypce – barokowy instrument solowy
 • Orkiestra baroku
 • Wzajemny stosunek słowa i dźwięku w czysto instrumentalnej muzyce baroku
 • Od baroku do klasycyzmu
 • Powstanie i rozwój mowy dźwięków

III. EUROPEJSKA MUZYKA BAROKOWA – MOZART

 • Muzyka programowa – opus 8 Vivaldiego
 • Styl włoski i styl francuski
 • Austriaccy kompozytorzy barokowi – próby pogodzenia stylów
 • Telemann – styl mieszany
 • Barokowa muzyka instrumentalna w Anglii
 • Concerto grosso, sonata triowa u Händla
 • Co nam mówi autograf
 • Formy taneczne – suity Bacha
 • Opera francuska: Lully – Rameau
 • Francuska muzyka barokowa – pasjonujące nowości
 • Rozważania muzyka orkiestrowego na temat listu W. A. Mozarta
 • Posłowie

 


DIALOG MUZYCZNY

 • Przedmowa
 • O wizerunku brzmieniowym muzyki średniowiecznej
 • Instrumenty muzyczne w kościele i poza kościołem
 • Wielka przemiana 1600 roku
 • Przyczynek do estetyki brzmienia: czy brzydkie jest piękne?
 • Monteverdi dzisiaj
 • Utwór i opracowanie – rola instrumentów
 • Dzieło i wykonanie
 • Bach i muzycy jego czasów
 • Tradycje wykonawcze
 • Concerto
 • Sonaty gambowe – brzmienie idiomatyczne lub ad libitum
 • Kantaty – centrum twórczości Bacha
 • Instrumenty dęte w kantatach Bacha
 • Bachowski „oboe da caccia” i jego rekonstrukcja
 • O adaptacjach dokonywanych przez Bacha
 • Pierwsze wykonanie Pasji według św. Mateusza przez zespół Concentus Musicus
 • Pasja według św. Mateusza – historia i tradycja
 • Mozart nie był nowatorem
 • Mozartowskie chiaro-oscuro. Obsady orkiestrowe
 • Rozważania o „allegro” i „andante” u Mozarta
 • Od menueta do scherza
 • Zapisane i nie zapisane wskazówki interpretacyjne u Mozarta
 • CLAUDIO MONTEVERDI. O utworach
 • JOHANN SEBASTIAN BACH. O utworach
 • WOLFGANG AMADEUS MOZART. O utworach
-->