Diagnoza behawioralna

 

DIAGNOZA BEHAWIORALNA
Redakcja: Alan S. Bellack i Michel Hercen
Tłumaczenie: Helena Grzegołowska-Klarkowska
Wydanie pierwsze. Rok 2010.
Oprawa miękka. Liczba stron 660.
Cena: 73,50 PLN

 

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I  ZAGADNIENIA PODSTAWOWE

 • Zmienna natura diagnozy behawioralnej                  
 • Rozważania psychometryczne: Pojęcia, tematyka, metody                  
 • Standardowe postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne

CZĘŚĆ II  STRATEGIE DIAGNOSTYCZNE

 • Wywiad behawioralny                   
 • Obserwacja behawioralna                   
 • Diagnoza poznawcza                    
 • Diagnoza psychofizjologiczna                    
 • Wywiady ustrukturowane i skale szacunkowe

CZĘŚĆ III  DIAGNOZA W PLANOWANIU LECZENIA

 • Diagnoza lęku i strachu
 • Diagnoza depresji                   
 • Diagnoza umiejętności społecznych
 • Diagnoza zaburzeń zdrowotnych                     
 • Diagnoza zaburzeń apetytywnych. Używanie alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych                                              
 • Diagnoza dysfunkcji małżeńskiej
 • Diagnoza dysfunkcji i dewiacji seksualnych                     
 • Diagnoza zaburzeń zachowania u dzieci. Zaburzenia typu uwewnętrzniającego                     
 • Diagnoza zaburzeń zachowania u dzieci. Zaburzenia typu uzewnętrzniającego                    
 • Diagnoza u osób w podeszłym wieku

CZĘŚĆ IV ZAGADNIENIA SPECJALNE

 • Neuropsychologia behawioralna                    
 • Diagnoza biologiczna
-->