CIRCA 180

 

Ludwik Erhardt
CIRCA 180
Z rysunkami Mariana Jankowskiego

Wydanie pierwsze. Warszawa, 2014
Oprawa: miękka
Liczba stron: 394
Cena:  48,30 PLN

 

W roku 1971 Ludwik ERHARDT został redaktorem naczelnym dwutygodnika „Ruch Muzyczny”. Dwa lata później, dla nawiązania bliższego kontaktu z czytelnikami, otworzył rubrykę pod nagłówkiem  „Od redakcji”, gdzie w formie krótkich felietonów zamieszczał komentarze prezentujące stanowisko w rozmaitych sprawach bieżącego życia muzycznego. Miały one swoje stałe miejsce, ograniczone formą strony, gdzie mieściło się około 180 słów. Publikowane były bez podpisu, więc przyjęta w nich forma wypowiedzi w pierwszej osobie liczby mnogiej nie miała charakteru „pluralis maiestatis”, lecz oznaczała „my, zespół redakcyjny”. W rzeczywistości Ludwik Erhardt był ich jedynym autorem, toteż z biegiem czasu, mimo nagłówka, coraz silniej odzywał się w nich ton osobisty. W latach 1980–1992 towarzyszyły im refleksje graficzne Mariana Jankowskiego.
Wybór tu przedstawiony stanowi około 40% felietonów napisanych począwszy od roku 1973 do połowy 2008 roku.

Ludwik ERHARDT

Publicysta i krytyk muzyczny, autor książek popularno-naukowych z dziedziny muzyki. Działalność od 1956 r. Współpraca z prasą codzienną i tygodniową, radiem i telewizją, Filharmonią Narodową i Teatrem Wielkim; prace przekładowe (m.in. libretto „Diabłów z Loudun” K. Pendereckiego). W latach 1957- 2008 członek zespołu redakcyjnego dwutygodnika „Ruch Muzyczny” (od 1971 – redaktor naczelny). Członek Związku Kompozytorów Polskich od r.1965; wiceprezes ZKP 1987-1989.
 
Publikacje książkowe:
Balety Igora Strawińskiego, Kraków 1962, PWM
Johannes Brahms, monografia, Kraków 1964, PWM, wyd. węgierskie Zenemükiadó, 
     Budapeszt 1978, wyd. czeskie Opus, Bratysława 1986
Papierowe nosy, wybór felietonów, Warszawa 1970, WAiF
Poniżej muzyki, wybór artykułów, Kraków 1972, PWM
Muzyka w Polsce, monografia, Warszawa 1974, Interpress
Spotkania z Krzysztofem Pendereckim, biografia, Kraków 1975, PWM, wyd. węgierskie
     Zenemükiadó, Budapeszt 1981
Igor Strawiński, biografia, Warszawa 1978, PIW
Sztuka dźwięku, eseje, Warszawa 1980, WAiF
50 lat Związku Kompozytorów Polskich (red.), Warszawa 1996, ZKP
Muzyka w Polsce (wespół z S. Śledzińskim), wyd. japońskie, Tokio 1998
Spacerem po historii muzyki. T 1- 2, Warszawa 2012, ME-KOMP
Robert Schumann. Szkice do monografii. Warszawa 2013, ME-KOMP

Proponujemy Ci, Czytelniku, książeczkę osobliwą, niby to kro¬nikę wypadków muzycznych, niby to raptularz myśli i „ideogramów” pow¬stałych w latach zamętu i wielkich przemian – do czytania, oglądania i przemyślenia. Być może jest to przedmiot zbytkowny, ukazujący nie w porę muzyczne i estetyczne rozterki Polaków. Ale, zechciej mi uwierzyć, że dopóki żyje wśród nas Pan Cogito, dopóki się dziwi trzy¬mając w ręku ołówek czy pióro – nie jest najgorzej.   (Z recenzji wydawniczej pióra Adama Neuera)

... w dzisiejszej lekturze książka Erhardta staje się pamiętnikiem przeżyć człowieka myślącego w czasie społecznej zawieruchy. [...] Taki „dziennik intymny”, pisany z intencją publikacji i utrwalający wyłącznie to, co w życiu ważne, daje nam dziś wgląd w zmieniający się pejzaż intelektualny, emocjonalny, obyczaje, realia okresu agonii systemu totalitarnego, krzepnięcia opozycji, zawieruchy przełomu, nadziei i rozczarowania nowym porządkiem. Erhardta nie zajmuje głupkowate pytanie „jak żyć, panie premierze?”, ponieważ on w praktyce, a nie teoretycznie, pokazuje, na czym polega rola intelektualisty i do czego czuje się zobowiązany. [...] najważniejsze okazują się kwestie etyczne. Takie same w latach siedemdziesiątych, jak dziś i zapewne jeszcze długo. Pewnie dlatego niektóre felietony z tego zbioru można bez żadnej zmiany publikować dziś jako komentarz do współczesnych doświadczeń. [...]¬  Trwałość zasad etycznych budzi nadzieję, że nie grozi nam zagubienie i wciąż możliwa jest ucząca rozmowa z Sokratesem. (Z recenzji wydawniczej pióra Grzegorza Michalskiego)


Publikacja jest adresowana do osób interesujących się muzyką, polityką i historią. Może stanowić literaturę pomocniczą dla studentów i wykładowców szkół muzycznych, wydziałów polonistyki, dziennikarstwa, socjologii, filozofii i kulturoznawstwa.

-->